Keuringsschema Spelsysteem – De Laatste Updates

Eind September werd het dan toch duidelijk dat de eerste KOA-vergunningen niet aangevraagd kunnen worden vanaf 1 januari 2021, maar pas vanaf maart 2021. Wel kwam er op 9 november 2020 een nieuwe update wat betreft het Keuringsschema Spelsysteem.

Wat is het Keuringsschema Spelsysteem

In de Wet Kansspelen op Afstand staat dat de aanvrager van een vergunning zijn spelsysteem moet laten keuren. Het gaat er vooral om dat spellen eerlijk moeten verlopen. Het Keuringsschema Spelsysteem biedt duidelijkheid en specificaties over wat eerlijke spellen zijn en aan welke voorwaarden ze moeten voldoen. Ook wordt in het keuringsschema spelsysteem aangegeven dat de spellen moeten worden gecheckt door een bevoegde en onafhankelijke instelling. Het Keuringsschema spelsysteem is voor potentiele vergunningsaanvragers erg belangrijk. Hierin vinden ze namelijk de informatie over aan welke vereisten hun spellen precies moeten voldoen.

Hoewel in de Wet Kansspelen op Afstand al veel informatie stond over vereisten waaraan vergunning aanvragers moeten voldoen, het miste nog specifieke details. Dat is dus ook precies waarom het Keuringsschema Spelsysteem is gepubliceerd. Op die manier wordt er weer meer duidelijkheid geschapen over de precieze strekking van KSA-regels.

Bevoegde Keuring instellingen

De keuring van casino spellen mag niet zomaar door iedereen gedaan worden. Aangewezen keuring instellingen moeten de keuring verrichten. In de Wet Kansspelen op afstand staat namelijk dat aanvragers van een vergunning hun spellen moeten laten keuren. Maar wie zijn die keuring instellingen precies? Die eisen zijn nog niet met 100% zekerheid vastgesteld, maar er zijn wel een aantal hoofdpunten waaraan ze moeten voldoen.

Vereisten

Volgens de Wet Kansspelen op Afstand moet een keuring instelling geaccrediteerd zijn door ten minste twee Europese Unie lidstaten. Ook moeten ze gespecialiseerd zijn in het keuren van online kansspelen. Daarbij wordt ook duidelijk gemaakt dat desbetreffende keuringsrapporten van de instellingen ook daadwerkelijk zijn goedgekeurd door de Europese lidstaat.

Dat is nog niet alles, de keuringsinstelling moet namelijk een ‘full member’ zijn van het International Laboratory Accreditation Forum (ILAC) of het International Accreditation Forum (IAF). Daarnaast moeten ze in de afgelopen drie jaar keuringen hebben gedaan van online spelsystemen in tenminste twee EU-lidstaten. Het mag dus duidelijk zijn dat niet zomaar elke instelling bevoegd is om deze keuringen uit te voeren.

Voorbehoud

Het Keuringsschema Spelsysteem is pas net gepubliceerd, en ook is het nog een conceptversie. Dat betekent dat in de loop der maanden er wellicht nog wijzingen zullen plaatsvinden. Waarschijnlijk komen er ook nog meer keuringsspecificaties wat betreft matchfixing. De reden waarom de KSA dit keuringsschema toch al publiceert, is om aanvragers van de vergunning de kans te geven om zich voor te bereiden. Als de wet inderdaad in werking treedt zoals gepland op 1 maart 2021, dan hebben aanvragers de tijd om de vereiste documenten voor elkaar te krijgen.